Formalności związane ze ślubem za granicą

W dobie globalizacji, gdy podróżowanie i zawieranie międzynarodowych znajomości stało się bardzo łatwe, coraz więcej ludzi decyduje się na związanie się z kimś, kto pochodzi z innego kraju. Oczywiście nie ma w tym nic złego. W końcu takie związki mogą być bardzo zgodne i udane. Jednak pamiętać trzeba, że może się zdarzyć i tak, że małżonkowie napotkają wiele problemów natury formalnej. Oczywiście pierwszą sprawą, o której muszą zdecydować jest miejsce, w jakim zawarty będzie związek małżeński. Jeśli ma to być miejsce, które znajduje się poza granicami Polski, trzeba zadbać o to, by małżeństwo było ważne także w naszym kraju. W tym celu należy w konsulacie lub ambasadzie przedstawić odpowiednie zaświadczenia, które potwierdzą, że małżeństwo zostało zawarte. Następnie należy związek małżeński umiejscowić, dzięki czemu w księgach Urzędu Stanu Cywilnego zostanie odnotowana zmiana stanu cywilnego. Wcześniej z kolei należy postarać się o dokument stwierdzający, że nie ma przeszkód w zawarciu związku małżeńskiego. Polacy taki dokument otrzymują we właściwym dla miejsca swojego zameldowania Urzędzie Stanu Cywilnego. Można wystąpić o niego także za pośrednictwem ambasady. W niektórych krajach wymagane jest oczywiście przetłumaczenie takiego dokumentu przez tłumacza przysięgłego oraz poświadczenie apostille tłumaczenia.

Witam was kochani na moim blogu! Mam na imię Dobromir i moim ulubionym tematem, który zawsze poruszam ze znajomymi jest temat społeczeństwa. Niezmiernie zatem się cieszę, iż dane jest mi go poruszać a Wy to czytacie!
error: Content is protected !!