REGULAMIN E-MLM.PL

WARUNKI KORZYSTANIA CZYLI REGULAMIN E-MLM.PL

§ 1. Definicje pojęć.

 

a) e-mlm.pl – Serwis społecznościowy znajdujący się w domenie e-mlm.pl,
b) Administrator – osoba prowadząca serwis e-mlm.pl,
c) Profil – konto internetowe zakładane przez osobę w oparciu o platformę e-mlm.pl, na którym można zamieszczać treści tekstowe, graficzne, dźwiękowe oraz video. Każdy użytkownik może posiadać tylko jeden profil,
d) Komentarz – informacja tekstowa, graficzna, dźwiękowa lub video, którą użytkownik może umieścić pod treściami zamieszczonymi w e-mlm.pl,
e) Logowanie – czynność polegająca na podaniu nazwy użytkownika serwisu e-mlm.pl oraz hasła do tej nazwy użytkownika na stronie głównej e-mlm.pl lub w formularzu logowania,
f) Posiadacz profilu – użytkownik, z którego maila założono profil,
g) Regulamin – niniejszy dokument formalizujący świadczone usługi,
h) Treść profilu – całokształt informacji tekstowych, graficznych, dźwiękowych oraz video zamieszczonych przez użytkownika za wyłączeniem komentarzy pozostawionych przez innych użytkowników,
i) Użytkownik – osoba posiadająca konto w serwisie e-mlm.pl.

§ 2. Postanowienia ogólne.

Usługi świadczone są bezpłatnie po zarejestrowaniu profilu i pozytywnej weryfikacji.

Regulamin może zostać zmieniony, przy czym na łamach e-mlm.pl jest zawsze dostępna jego aktualna i obowiązująca wersja. Użytkownicy będą mailowo informowani o zmianach Regulaminu.
Zarejestrowanie profilu wymaga podania prawidłowych danych oraz zaakceptowaniu regulaminu.
Zakres usług świadczonych przez e-mlm.pl może być zmieniany. Użytkownicy będą mailowo informowani o zmianach.

§ 3. Własność intelektualna.

Twórcą serwisu e-mlm.pl jest Administrator e-mlm.pl.
Do szaty graficznej strony oraz koncepcji strony prawa autorskie posiada Administrator e-mlm.pl.
Właścicielem treści bloga jest jego posiadacz profilu na którym został utworzony.
Publikacja treści tekstowych, graficznych, dźwiękowych oraz video w serwisie e-mlm.pl poprzez użytkownika serwisu jest równoznaczna ze zgodą na publikację tych treści przez Administratora e-mlm.pl.

§ 4. Dane osobowe użytkownika.

Serwis e-mlm.pl nie gromadzi, nie przetwarza i nie wykorzystuje danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997r. (Dz.U. nr 133 z 1997 r.) oraz Polityką Prywatności.
Akceptując regulamin użytkownik zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych profilowych w celach statystycznych i marketingowych oraz kontaktowych zgodnie z Polityką Prywatności.
Użytkownik na życzenie może zmodyfikować podane profilowe.
Użytkownik na życzenie ma wgląd w podane przez siebie profilowe.

§ 5. Ograniczenia kont użytkowników.

Posiadaczem profilu może zostać wyłącznie osoba pełnoletnia (za wyjątkiem osób ubezwłasnowolnionych) lub osoba niepełnoletnia powyżej 13 roku życia, która uzyskała zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.
Zabrania się w serwisie e-mlm.pl zamieszczania treści powszechnie nieodpowiednich w tym:
* rasistowskich, faszystowskich bądź nazistowskich,
* nawołujących do nienawiści do innych narodów,
* pornograficznych,
* obscenicznych,
* wulgarnych.

Administratorzy e-mlm.pl zastrzegają sobie prawo do:
* okresowego zawieszenia działania serwisu e-mlm.pl z przyczyn technicznych bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników,
* całkowitego zaprzestania działania serwisu e-mlm.pl po uprzednim poinformowaniu użytkowników o podjęciu takiej decyzji,
* usunięcia profilu, treści tekstowych, graficznych, dźwiękowych oraz video w serwisie e-mlm.pl bez podania przyczyny, * żądania usunięcia treści tekstowych, graficznych, dźwiękowych oraz video w serwisie e-mlm.pl łamiących niniejszy regulamin.

§ 6. Obowiązki użytkownika serwisu e-mlm.pl.

Użytkownik ma obowiązek:
* zapoznać się z treścią regulaminu przed rejestracją w serwisie e-mlm.pl i przestrzegać go w czasie korzystania z serwisu,
* nie ujawniać hasła do swojego konta w serwisie e-mlm.pl osobom trzecim,
* zachować zasady kultury wypowiedzi w treściach tekstowych, graficznych, dźwiękowych oraz video,
* na żądanie Administratora serwisu e-mlm.pl przesłać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na prowadzenie profilu, gdy użytkownik jest niepełnoletni,
* przestrzegać praw autorskich osób trzecich przy publikacji jakichkolwiek treści w obrębie serwisu e-mlm.pl.

§ 7. Obowiązki Administratora serwisu e-mlm.pl.

Administrator serwisu e-mlm.pl ma obowiązek:
* dbać o bezpieczeństwo serwisu e-mlm.pl,
* dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego działania systemu serwisu e-mlm.pl,
* dołożyć wszelkich starań w zakresie dbania i egzekwowania niniejszego regulaminu,
* usunąć profil użytkownika serwisu, który narusza postanowienia regulaminu.

§ 8. Odpowiedzialność Administratora serwisu e-mlm.pl.

Administrator e-mlm.pl nie ponosi odpowiedzialności za:
* szkody poniesione przez użytkownika serwisu e-mlm.pl spowodowane niepoprawnym zapisem lub odczytem informacji, błędem bazy danych, awarią serwera strony www czy poczty, itp.,
* sposób wykorzystania profilu przez użytkownika,
* treść profili użytkowników,
* treść komentarzy oraz treści zamieszczanych przez użytkowników,
* skutki wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła użytkownika,
* utratę danych przez użytkownika, w szczególności treści profilu.

 

0