Loading...
pl

Ważność pakietów w World GMN | Forum mlm

Krzysztof R. Plat
Krzysztof R. Styczeń 14 '13
Pakiet AFFILIATE za 39 $ musi być wykupiony co roku, ponieważ jest to opłata za miejsce w strukturze. Pakiet MASTER PACK i PRO PACK trzeba tylko raz wykupić.
Krzysztof R. Plat
Krzysztof R. Styczeń 14 '16
Temat został przeniesiony z Wor(l)d GMN.

blog mlm | forum mlm | opinie marketing sieciowy